Arbeidsongeschiktheidskeuring


Bij sommige verzekeringen zoals bepaalde levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekering, is een medische keuring verplicht.
Afhankelijk van het verzekerde bedrag wordt dit ook wel eens een Huisartsen- of Internistenkeuring genoemd.
De Internistenkeuring is een uitbreiding op de huisartsenkeuring waarbij er een uitgebreider bloedonderzoek, longfoto's en ECG wordt verricht.
In enkele gevallen kan er bij een Internistenkeuring eveneens een longfunctie of andere onderzoeken worden verlangd van de verzekeringsmaatschappij waar u uw verzekering wilt afsluiten.
Wij zullen u hiervan natuurlijk tijdens de keuring op de hoogte stellen.
Krijt Medische Keuringen verzorgt dit soort keuringen flexibel en met korte wachttijden. Hierdoor kan de keuring vaak op zeer korte termijn worden verricht, dit in tegenstelling tot andere keuringsbureau's, waarbij wachttijden van een aantal weken als normaal worden beschouwd.

De voordelen:

De kortere wachttijden en flexibiliteit van Krijt Medische Keuringen betekenen in de praktijk dat de acceptatie en verdere afhandeling van uw aanvraag bij de verzekeringsmaatschappij geen onnodige vertraging ondervindt.
Voor hypotheekadviseurs betekent dit dat u uw clienten een extra service kunt bieden zonder de onnodige vertraging van het vinden van een geschikte arts die op korte termijn tijd heeft voor de medische keuring,
Een snelle en doelmatige medische keuring betekent in de praktijk vaak ook een snellere afhandeling en acceptatie door de verzekeringsmaatschappij !
 
Wat dient u mee te nemen:

• Een geldig legtimatiebewijs
• De keuringspapieren die u van uw verzekeringsmaatschappij heeft gekregen.

Doel van de keuring:

Het doel van de keuring is de geneeskundig adviseur van de betreffende verzekeringsmaatschappij in staat te stellen te beoordelen of, en op welke voorwaarden, de aangevraagde verzekering door de maatschappij kan worden geaccepteerd.
Hiertoe wordt bij een levensverzekering van meer dan € 160.000
door de verzekeringsmaatschappij een medische keuring verlangd.

Kosten:

De kosten van de Medische Keuring wordt vergoed door de verzekeringsmaatschappij waar u de verzekering heeft aangevraagd.


Neem vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak of voor informatie
06-24823350