Kraanmachinist


Machinisten van torenkranen, mobiele kranen of heistellingen moeten medisch gekeurd worden, voordat zij hun werkzaamheden mogen uitvoeren. Het gaat in hun werk om taken met bijzondere gezondheidsrisico’s. Machinisten moeten volgens de richtlijnen van St Arbouw eens per 2 jaar een Gericht Periodiek Onderzoek (GPO) ondergaan. In de CAO is er voor bestuurders van mobiele kranen tevens een verplicht Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) beschreven. Dit vindt eens in de 5 jaar plaats, en mag op eigen verzoek vanaf het 50ste jaar elk jaar gedaan worden. Om er voor te zorgen dat u niet onnodig vaak gekeurd hoeft te worden zijn deze twee onderzoeken eenvoudig te combineren.

Inhoud van het onderzoek:

- Meting van uw bloeddruk, lengte en gewicht
- Oogonderzoek (5m en gezichtsveld)
- Audiogram (gehoortest)
- Urineonderzoek
- Afhankelijk van uw functie en gezondheid wordt er een hartfilmpje (ECG) gemaakt
- Gesprek met de bedrijfsarts over de gezondheid (naar aanleiding van de ingevulde vragenlijsten)
- Gericht lichamelijk onderzoek (m.n. bewegingsapparaat)
Wat moet u meenemen:
- Geldig legitimatiebewijs
- Ingevulde vragenlijsten, deze worden door ons toegestuurd of kunnen tijdens de keuring ter plaatse worden ingevuld
- Bril en/of contactlenzen
- Medicatie (eventueel) in originele verpakking
- Indien u die heeft: uw oude pas Na afloop ontvangt u van de bedrijfsarts een pasje (Geneeskundige Verklaring) dat 5 jaar geldig is.


Stacks Image 281
Stacks Image 289

Stacks Image 57

Neem contact met ons op voor een afspraak of voor informatie
06-24823350 of Mail:
Keuring@xs4all.nl