google-site-verification: googlef3dcbde587e581a1.html
Stacks Image 33

Taxipas KeuringOm het vak van taxichauffeur uit te oefenen, is een taxipas verplicht. Deze chauffeurspas voor de taxi is voorzien van echtheidskenmerken en moet goed zichtbaar in de taxi aanwezig zijn. Zo weten passagiers dat ze bij een erkende chauffeur instappen. Kiwa Register geeft namens de Inspectie Verkeer en Waterstaat de passen uit. Hiervoor is o.a. een Geneeskundige Verklaring vereist. Kiwa Register neemt uw aanvraag voor een chauffeurspas taxi in overweging, als voor de volgende zaken hebt gezorgd:
een ingevuld en een persoonlijk ondertekend aanvraagformulier met originele pasfoto
een originele Verklaring Omtrent het Gedrag (niet ouder dan vier maanden)
een originele Geneeskundige Verklaring (niet ouder dan vier maanden)
een kopie van het geldige rijbewijs
de leges
het chauffeursdiploma taxi (deze hoeft niet te worden meegestuurd)
Als u aan alle eisen hebt voldaan, dan wordt de chauffeurspas door Kiwa Register verstrekt.
Aanvraagformulier

Een op naam gesteld aanvraagformulier kunt u via de site van Kiwa Register (hier) aanvragen en via de Taxi Informatielijn (0800 023 04 02). Uw formulier met daarop uw chauffeurspasnummer wordt binnen enkele dagen per post bij u bezorgd.

Geneeskundige Verklaring

Voor de Geneeskundige Verklaring is een medische keuring vereist. De keuring verloopt volgens de Regeling eisen geschiktheid 2000 voor rijbewijzen. De arts oordeelt, eventueel na het raadplegen van een specialist, of u medisch geschikt bent om het beroep van taxichauffeur uit te oefenen.

Geldigheid taxipas

De  chauffeurspas taxi is vijf jaar geldig. Indien er medische redenen zijn om hiervan af te wijken, kan er een Geneeskundige Verklaring met een kortere geldigheidsduur worden afgegeven. In dat geval dient u een maand voor het verstrijken van de geldigheid opnieuw gekeurd te worden en een nieuwe medische verklaring te overleggen aan de Inspectie.


Meenemen naar de keuring
Uw huidige rijbewijs of anders een ander identiteitsbewijs
Eigen Verklaring
Eventuele medicijnenlijst
Eventuele bril/contactlenzen (neem van contactlenzen ook de sterkte mee)

Inhoud van de keuring

Gesprek over algemene gezondheid op basis van de door u ingevulde Vragenlijst Geneeskundige Verklaring (Gratis verkrijgbaar via Taxi Informatielijn 0800 023 04 02 of via de website van IVW)

Oogonderzoek
Bloeddruk- en polsmeting
Urine- of bloedsuikertest
Oriënterend lichamelijk/psychisch onderzoek
Eventueel kan aanvullend onderzoek volgen