Stacks Image 33

Medibus Keuring


Wij zijn aangesloten bij STAOBB voorheen Stichting Medibus

De Medibus Keuring is noodzakelijk voor chauffeurs die vallen onder de CAO-besloten busvervoer en zelfstandige touringcarchauffeurs.
Deze chauffeurs moeten eenmaal in de vijf jaar een wettelijk verplichte Medibus geneeskundige verklaring hebben.

De Medische Keuring

Samen met de arts wordt een vragenlijst met gezondheidsvragen ingevuld.
Afhankelijk van deze vragenlijst kan de arts beoordelen of aanvullend onderzoek noodzakelijk is.
Bij de medische keuring beoordeelt de arts uw algemene lichamelijke en geestelijke conditie, en het functioneren van uw armen, benen en wervelkolom.
Uw bloeddruk zal worden gemeten en uw urine zal worden gecontroleerd.
Uw gezichtsscherpte wordt opgenomen zonder en eventueel met bril/contactlenzen.
De keuring vindt plaats conform de 'Regeling eisen rijgeschiktheid 2000'
U dient daarom naar de keuring mee te brengen:

- Uw rijbewijs
- Medicatie die u gebruikt
- Een plastic potje (verkrijgbaar bij apotheek & drogist) met verse urine

De kosten voor de Medibuskeuring bedragen:

€ 85 incl. Btw*


*Vanaf 01.01.2008 zijn de medische keuringen belast met een BTW heffing

En Dan ?

Op basis van de ingevulde vragenlijst en het verrichte medische onderzoek beslist de keuringsarts of de Medibus geneeskundige verklaring kan worden afgegeven of niet.
Indien u goedgekeurd wordt krijgt u direct de medibus geneeskundige verklaring mee.
Het nummer van de pas wordt door Krijt Medische Keuringen aan Stichting Medibus teruggekoppeld.
De pas is strikt persoonlijk. Bij diefstal of verlies dient de Medibuspas te worden afgemeld bij Stichting Medibus. De Medibus geneeskundige verklaring is vijf jaar geldig.

Tip:
Om kosten van een extra keuring te besparen, raadt Medibus werkgevers aan om ervoor te zorgen dat wanneer de medibuspas verloopt, te bekijken of het rijbewijs ook bijna verloopt.
Omdat voor de meeste touringcar- en buschauffeurs de datum van de medische keuring en de afgiftedatum van het groot rijbewijs niet overeenstemmen, zijn in het kader van synchronisatie een aantal voorbeelden uitgewerkt.
Deze voorbeelden zijn bedoeld om de beroepskeuring en de rijbewijskeuring op elkaar af te stemmen.
Immers, een gecombineerde medische keuring - die dus voor zowel het doeleind van medische keuring, als het doeleind van de rijbewijsverlenging kan dienen,
scheelt op langere termijn één of meerdere medische keuringen.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van het CBR:
www.cbr.nl