Rijbewijskeuring CDE

logocbr

€ 65 incl. Btw*

Bij iedere vernieuwing van het vrachtwagen- of busrijbewijs dient een medische keuring plaats te vinden. Deze regelmatige keuring is bedoeld om
vrachtwagenchauffeurs veilig en verantwoord aan het verkeer deel te laten nemen. De keuring is verplicht bij de vernieuwing van het vrachtwagen- of busrijbewijs en is een verplicht onderdeel voor het examen CDE.

Het CBR verstrekt dit document, en is verkrijgbaar voor ongeveer € 20,00 bij het gemeentehuis.

De Medische Keuring

Een arts moet het Geneeskundig verslag invullen.
Daarvoor is het nodig dat u een medische keuring ondergaat.
Bij deze keuring beoordeelt de arts uw algemene lichamelijke en geestelijke conditie, en het functioneren van uw armen, benen en wervelkolom.
Uw bloeddruk zal worden gemeten en uw urine zal worden gecontroleerd.
Uw gezichtsscherpte wordt opgenomen zonder en eventueel met bril/contactlenzen.
De keuring vindt plaats conform de 'Regeling eisen rijgeschiktheid 2000'
U dient daarom naar de keuring mee te brengen:

- De eigenverklaring van het gemeentehuis
- Medicatie die u gebruikt
- Een plastic potje (verkrijgbaar bij apotheek of drogist) met verse urine

Kosten

Het formulier voor de Eigen verklaring met het Geneeskundig verslag is te koop bij de gemeenten en het CBR voor EUR 20,00.

De kosten voor de vrachtwagen rijbewijskeuring bedragen:

€ 65 incl. Btw*

*Vanaf 01.01.2008 zijn de medische keuringen belast met een BTW heffing

De kosten van de medische keuring zijn voor rekening van de aanvrager, uw werkgever of wordt verrekend via uw rijschoolhouder.

En Dan ?

Op basis van het ingevulde formulier Eigen verklaring en het Geneeskundig verslag van de keuringsarts beslist de medisch adviseur van het CBR uiteindelijk of u rijgeschikt bent.
Zo ja, dan geeft het CBR de Verklaring van geschiktheid af. Vervolgens kan de gemeente een rijbewijs voor maximaal vijf jaar verstrekken.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van het CBR:
www.cbr.nl
Telefoonnummer CBR 0900-0210

Neem contact met ons op voor een afspraak of voor informatie
06-24823350